Skip to main content

BBC Radio Cymru

Radio programs archived from BBC Radio Cymru. Items in this collection are restricted.

38
RESULTS
rss


PART OF
Radio Archive
Radio Programs
Media Type
38
audio
Year
38
2016
Topics & Subjects
38
BBC
38
Radio Program
3
Post Cyntaf
2
Aled Hughes
2
Bore Cothi
2
Geraint Lloyd
More right-solid
Collection
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
BBC Radio Cymru
audio
eye 655
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yn
BBC Radio Cymru
audio
eye 506
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog yng nghwmni Geraint Lloyd.
Topics: BBC, Radio Program, Geraint Lloyd
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yz
BBC Radio Cymru
audio
eye 477
favorite 1
comment 0
12/08/2016 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi.
Topics: BBC, Radio Program, Bore Cothi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9ys
BBC Radio Cymru
audio
eye 475
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Ydych chi'n barod am Tommo? Digon o hwyl, chwerthin, cerddoriaeth a chystadlu.
Topics: BBC, Radio Program, Tommo
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xh
BBC Radio Cymru
audio
eye 467
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
Topics: BBC, Radio Program, John Hardy
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yl
BBC Radio Cymru
audio
eye 458
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Newyddion y dydd gyda Dewi Llwyd.
Topics: BBC, Radio Program, Post Prynhawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xk
BBC Radio Cymru
audio
eye 455
favorite 1
comment 0
11/08/2016 Y newyddion diweddaraf yng Nghymru a thu hwnt gyda Kate Crockett ac Alun Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x7
BBC Radio Cymru
audio
eye 453
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Taro'r Post
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xf
BBC Radio Cymru
audio
eye 438
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Newyddion y dydd gyda Nia Thomas.
Topics: BBC, Radio Program, Post Prynhawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yx
BBC Radio Cymru
audio
eye 435
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hwyliog yng nghwmni Geraint Lloyd.
Topics: BBC, Radio Program, Geraint Lloyd
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xm
BBC Radio Cymru
audio
eye 418
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Straeon cyfredol o Gymru a thu hwnt, a'r gerddoriaeth orau.
Topics: BBC, Radio Program, Aled Hughes
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x9
BBC Radio Cymru
audio
eye 414
favorite 0
comment 0
Aled y cornetwr? Dod yn ganwr cornet ydi her ddiweddaraf Aled, ond dydi hi ddim yn edrych yn dda.
Topics: BBC, Radio Program, Aled Hughes
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yq
BBC Radio Cymru
audio
eye 409
favorite 0
comment 0
Waterloo Beth sy'n debyg rhwng ofn pobl am Napoleon a'n hofnau ninnau heddiw?
Topics: BBC, Radio Program, Ddoe a Heddiw
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b0668xyr
BBC Radio Cymru
audio
eye 389
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Huw Stephens yn ein cyflwyno i'w fyd cerddorol rhyfeddol.
Topics: BBC, Radio Program, Byd Huw Stephens
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncdrl
Bwganod Cefn Gwald Bwganod cefn gwald fydd yn cael y sylw, o fwystfil Loch Ness i Bwgan y Bont.
Topics: BBC, Radio Program, Caryl Parry Jones
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b070hvq4
BBC Radio Cymru
audio
eye 362
favorite 0
comment 0
JO Roberts, Rhan 2 Ail ran sgwrs Beti George gyda'r actor J O Roberts yn 2001.
Topics: BBC, Radio Program, Beti a'i Phobol
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncdrj
BBC Radio Cymru
audio
eye 361
favorite 0
comment 0
Y Llydawyr a Chymru Aled Eurig gyda hanes y Cymry a roddodd loches i Natsïaid ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd.
Topics: BBC, Radio Program, Dryllio'r Delwau
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwq
Dathliad o awdl fuddugol Dic Jones yn Eisteddfod Genedlaethol Aberafan yn 1966.
Topics: BBC, Radio Program, Cynhaeaf Dic yr Hendre
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwn
Y Teddy Boy Rhys Mwyn yn edrych ar ffenomen y Teddy Boy.
Topics: BBC, Radio Program, Wastod ar y Tu Fas
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwv
BBC Radio Cymru
audio
eye 329
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Sylw i bob math o bethau'n ymwneud â phêl-droed gydag Ian Gill yn sedd Dylan Jones.
Topics: BBC, Radio Program, Ar y Marc
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s6
BBC Radio Cymru
audio
eye 303
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Y diweddaraf o'r byd ffermio gyda Dei Tomos.
Topics: BBC, Radio Program, Byd Amaeth
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s2
BBC Radio Cymru
audio
eye 275
favorite 0
comment 0
Cyfres 2 Mari Lovgreen yn dewis chwe chân i'w chwarae yn ei hangladd ei hun.
Topics: BBC, Radio Program, Er Cof a Chadw
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjwx
BBC Radio Cymru
audio
eye 252
favorite 0
comment 0
Llwyfen Grin Siw Hughes yn darllen un o straeon byrion Gwobr Stori Fer Taliesin a BBC Radio Cymru 2015.
Topics: BBC, Radio Program, Stori Fer
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n8m20
07/08/2016 Môr o ganu mawl o gymanfa Capel Bethania, Aberteifi, gyda Carol Davies.
Topics: BBC, Radio Program, Caniadaeth y Cysegr
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n8m26
13/08/2016 Gweler BBC Radio 5 live.
Topics: BBC, Radio Program, Gweler BBC Radio 5 live
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07n7gkc
12/08/2016 Gweler BBC Radio 5 live.
Topics: BBC, Radio Program, Gweler BBC Radio 5 live
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yj
BBC Radio Cymru
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Chwaraeon y pnawn, gan gynnwys y diweddaraf o'r Gemau Olympaidd yn Rio.
Topics: BBC, Radio Program, Camp Lawn
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07p0mvr
BBC Radio Cymru
audio
eye 15
favorite 0
comment 0
12/08/2016 Dechreuwch eich penwythnos gyda Tudur yn cyflwyno p'nawn o hwyl a cherddoriaeth wych.
Topics: BBC, Radio Program, Tudur Owen
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07ncjws
BBC Radio Cymru
audio
eye 12
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Hwyl, chwerthin, tynnu coes a cherddoriaeth wych yng nghwmni'r digrifwr, Tudur Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Tudur Owen
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s8
13/08/2016 Gerallt Pennant a'i westeion yn nhafarn yr Eagles, Llanuwchllyn.
Topics: BBC, Radio Program, Galwad Cynnar
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07p0mvp
BBC Radio Cymru
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Elin Fflur yn cyflwyno Cerddoriaeth, chwaraeon ac adloniant gydag Elin Fflur yn sedd Ifan Evans.
Topics: BBC, Radio Program, Ifan Evans
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4sb
13/08/2016 Cymysgedd o'r hen ffefrynnau a'r gerddoriaeth ddiweddara - mae'n siŵr o blesio.
Topics: BBC, Radio Program, Marc Griffiths
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx5g5
BBC Radio Cymru
audio
eye 10
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Croeso cynnes dros baned yng nghwmni Shân Cothi.
Topics: BBC, Radio Program, Bore Cothi
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9xc
BBC Radio Cymru
audio
eye 9
favorite 0
comment 0
13/08/2016 Nos Sadwrn gyda Wil Morgan â'ch ceisiadau.
Topics: BBC, Radio Program, Wil Morgan
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx5g7
13/08/2016 Y newyddion diweddaraf o Gymru a'r byd.
Topics: BBC, Radio Program, Post Cyntaf
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nx4s4
12/08/2016 Cyfle i ymateb i bynciau'r dydd yng nghwmni Garry Owen.
Topics: BBC, Radio Program, Taro'r Post
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9yv
12/08/2016 Rhaglen yn llawn hwyl a cherddoriaeth ar ddechrau'r penwythnos.
Topics: BBC, Radio Program, Penwythnos Geth a Ger
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07nck6y
BBC Radio Cymru
audio
eye 5
favorite 0
comment 0
11/08/2016 Cerddoriaeth a sgwrs hamddenol ben bore.
Topics: BBC, Radio Program, John Hardy
Source: http://www.bbc.co.uk/programmes/b07mj9x5